• hz

Antikorozinių ventiliatorių srauto nuokrypio priežastys ir sprendimai

Antikorozinio ventiliatoriaus srauto nuokrypis sukels perduodamų dujų nuokrypį, kuris rimtai paveiks ventiliatoriaus efektyvumą. Kokia priežastis ir kaip ją išspręsti? Antikorozinio ventiliatoriaus srauto greičio nuokrypio priežastys ir sprendimai:

1. Srauto greičio nuokrypio priežastys:

(1) Gali būti, kad tikroji vamzdžių tinklo varžos vertė per daug skiriasi nuo apskaičiuotos vertės. Jei tikroji vamzdžių tinklo charakteristikos koeficiento K vertė yra mažesnė už apskaičiuotą vertę, srautas padidės, o jei faktinė K vertė bus didesnė už apskaičiuotą vertę, srautas sumažės.

(2) Pasirenkant ventiliatorių, antikorozinio ventiliatoriaus bendro slėgio nuokrypio įtaka nėra išsamiai įvertinta. Kai tikrasis bendrasis slėgis yra teigiamas nuokrypis, srautas padidės, o kai faktinis bendrasis slėgis bus neigiamas, srautas sumažės.
Antra, antikorozinio ventiliatoriaus srauto nuokrypio sprendimas:

(1) Antikorozinį ventiliatorių pakeiskite didesniu ar mažesniu slėgiu.

(2) Sustiprinkite srauto reguliavimą ir naudokite droselio įtaisą srautui reguliuoti, pvz., Oro vožtuvo ir durelių reguliavimui.

(3) Pakeiskite antikorozinio ventiliatoriaus sparnuotės greitį.

(4) Pakeiskite vamzdžių tinklo varžą ir sureguliuokite srautą, kad srautas labiau atitiktų darbo poreikius.

Aukščiau pateiktos antikorozinio ventiliatoriaus srauto nuokrypio priežastys ir sprendimai. Iškilus problemai, galite patikrinti aukščiau nurodytus punktus ir imtis atitinkamų priemonių radę priežastį, kad ventiliatoriaus nuokrypis nepaveiktų įprasto darbo.


Skelbimo laikas: 2019 m. Rugsėjo 20 d